အမွား…အမွန္…

ခ်စ ္သူ~         မင္းဘက္ကႀကည္႕ေတာ့
လက္ဖ၀ါး
ငါဘက္ကႀကည္႕ေတာ့
လက္ဖမိုး
ႏွစ္ဦးစလံုးမွန္တယ္ေနာ္
ဒါေပမဲ့ခ်စ္သူ~ ငါ့ဘက္က
အခ်စ္မွန္သမွ်
မင္းဘက္က
အျပစ္ျမင္ေနေလေတာ့
ႏွစ္ဦးစလံုးမွန္ပါအံုးမလား
ငါကေတာ့
အယူခံလည္းမ၀င္ခ်င္
တယူသန္လည္းမထင္ေစခ်င္
ဘယ္ဟာ
ဘာေႀကာင့္လို႕
ရွဴ႕ေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးက
အရွံဳးအျမတိ္တြက္ျပီး
မင္းရုန္းထြက္သြားေတာ့
အားလံုးဟာ………….
ငါ့အမွားတဲ့လား။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: