ရက္စက္တယ္…ခ်စ္သူ

  • ျမတ္ႏုိးလိုက္ရတာကြယ္                                                                 တသသနဲ.                                                                                     ခံတြင္းထဲငံုထားလိုက္္ခ်င္တယ္..
  • ခ်စ္လိုက္ရတာကြယ္                                                                                              တစိမ္.စိမ္.နဲ…                                                         အရိပ္တၾကည္.ၾကည္.ျဖည္.ဆည္းေပးးခ်င္တယ္
  • ၀မ္းနည္းလိုက္တာကြယ္                                                                                               တဆစ္ဆစ္နဲ.                                                                                          မင္းငါ.ကိုမခ်စ္ခဲ.ဘူးတဲ…..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: