ေအာ္ ဘ၀..ဘ၀..

ဟာသဒီလိုပါပဲဗ်ာ……….လူဆိုတာ ဘယ္လိုေနေန……..အျပစ္ျမင္ခ်င္ရင္ေတာ႕ အျပစ္ရွာလို႕႕႔ရတာေပါ႕ဗ်ာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: